SkyTrak Personal Launch Monitor

SkyTrak ger dig möjlighet till en egen Driving Range hemma. Du kan träna inspel mot givna mål, tävla mot andra och naturligtvis spela massor av olika golfbanor. Du kan med andra ord spela och träna golf själv eller med vänner när det passar dig.

kr 24,995.00

The SkyTrak Difference

SkyTrak Launch Monitor är ett komplett Träna och Spela system designat för golfare som också vill spela golf i hemmamiljö. SkyTrak är en produkt på proffsnivå vad gäller exakthet och kvalitet på all data men till ett överkomligt pris.

SkyTrak ger dig möjlighet till en egen Driving Range hemma. Du kan träna inspel mot givna mål, tävla mot andra och naturligtvis spela massor av olika golfbanor. Du kan med andra ord spela och träna golf själv eller med vänner när det passar dig.

Vad skiljer SkyTrak från andra Launch-monitorer?

Det finns två typer av mätteknologi, Doppler radar eller Fotometri.
Båda systemen är väldigt bra men för hemmabruk passar sannolikt ett fotometriskt system med kameror bättre än ett med Dopplerradar.

Att använda ett Doppler system inomhus är svårt, dels på grund av utrymmet som behövs, radarenheten måste se bollen i en ganska lång sträcka, dels på grund av alla felkällor radarekon från olika föremål kan ge. Ett fotometriskt system däremot ”ser” vad som händer med bollen direkt efter träffen och kalkylerar sedan vad som händer med hjälp av avancerade algoritmer. SkyTrak använder ett fotometriskt system med höghastighetskameror.

Vad mäter SkyTrak? Och varför?

MenyDet primära målet för SkyTrak är att ge de mätvärden som behövs för att ge den absolut bästa tränings och spelupplevelsen för att förbättra din golf.
Många system sätter en ära i att leverera så mycket mätvärden som möjligt vare sig det är till nytta eller inte. SkyTrak har fokuserat på de viktigaste, de som du har nytta av i din träning och som ger dig en fenomenal spelupplevelse både när du tränar eller spelar en bana.

Bollhastighet

Bollhastighet Kanske den absolut viktigaste informationen är bollhastigheten. Den har den största effekten på hur långt bollen flyger. Bollhastigheten avgörs av klubbans hastighet, var på klubbhuvudet bollen träffas och hur bollen studsar från klubban.

 


Launch Angle, Utgångsvinkel

Launch_angleUtgångsvinkeln är den vertikala vinkel bollen startar i relativt till marken när den lämnar klubbladet. Ju högre utgångsvinkel ju högre bollflykt.

 

 

Side Spin, Sidospinn

Side_spinEtt annat viktigt mått är sidospinn. Det är hur bollen roterar horisontellt när den lämnar klubbladet. Det här måttet är viktigt för att det avgör vilken typ av slag det blir. Blir det ett rakt slag, en hook, en draw, en fade eller en slice? Ju lägre spinn ju rakare slag. Ett negativt värde ger en kurva åt vänster och ett positivt värde en kurva åt höger.


Back Spin

Back_spinBack Spin mäter den vertikala rotationen i relation till marken när bollen lämnar klubbladet. Värdet har stor betydelse för hur effektivt bollen flyger och kan vara bra att kunna hantera vid spel i stark vind. Man kontrollerar också bollhöjden på det här sättet, ju högre back spin ju högre bollbana. Det är därför du också vill ha en lägre back spinn vid driverslag.

Spin Axis

Spin_axisRelaterat till sido och back spin är spinaxeln som representerar en horisontell eller vertikal linje genom centrum på bollen. Om axelvinkeln är 0 flyger bollen i rak linje. Om axeln är tiltad till vänster eller höger kommer bollen att flyga i en vänster- eller högerkurvad bana. Målet är att hålla klubbans väg och bladets vinkel i samma riktning genom bollträffen. Detta för att komma så nära noll som möjligt i spinaxeln.

 

Side Angle, Sidovinkel

Side_angleSkyTrak mäter också sidovinkeln. Sidovinkeln är måttet på den riktning bollen tar när den lämnar klubbladet relativt till målet. Ju större sidovinkel ju längre från målet går bollen. Med mindre sidovinkel och sidospinn går bollen naturligtvis rakare mot det önskade målet.

Beställ din egen SkyTrak idag.

Vi har också de flesta tillbehör och programvaror till SkyTrak som finns på marknaden. T.ex. skydd för enheten samt programvara och banor från E6 och TGC. Kontakta oss för mer information.

Pris 24,995 kr inklusive moms.